Студентски научни сесии и конференцииГодишна научна конференция на ВУАРР със Студентска и докторантска научна сесия 2023


Студентска и докторантска научна сесия 2022
„Регионалното развитие в условия на пандемия: цели и предизвикателства“Годишна научна конференция на ВУАРР със Студентска и докторантска научна сесия 2021


Конкурс за най-добра студентска разработка и Конкурс за млад учен / докторант 2020Годишна научна конференция на ВУАРР 2019 със Студентска и докторантска научна сесия 2019
13 декември 2019 г.


Годишна научна конференция - ВУАРР 2018
Студентска и докторантска научна сесия 2018

7 декември 2018 г.


Годишна научна конференция - ВУАРР 2017
Студентска и докторантска научна сесия

1 декември 2017 г.

Отчетна научна конференция на ВУАРР 2016
Студентска научна сесия 2016

1 - 2 декември 2016 г.
ВУАРР - Пловдив

Младежки форум "Наука, технологии, иновации, бизнес" 2016
14 април 2016

Студентска научна сесия 2015
ВУАРР - Пловдив
3 декември 2015

Студентска научна сесия 2015
Данъци и данъчна политика в Р Бългаия - състояние и проблеми

Катедра „Икономика и финанси” към Факултет по икономика и управление

Студентска научна сесия 2015
Туризъм, здраве, спа и уелнес

Катедра "Туризъм" към Факултет по икономика и управление

Студентска научна сесия 2014
Финансови инструменти и пазари

Катедра „Икономика и финанси” към Факултет по икономика и управление

Студентска научна сесия 2014
Департамент по агробизнес и общообразователни науки

Студентска научна сесия 2014
Алтернативни туристически практики

Катедра "Туризъм" към Факултет по икономика и управление

Студентска научна сесия 2013
Финансовата и банковата теория и практика в условията на криза

Катедра „Икономика и финанси” към Факултет по икономика и управление

Студентска научна сесия 2013
България и международната икономика в началото на XXI-ви век


Студентска научна сесия 2013
Проблеми на организацията и управлението на предприятията

Факултет по икономика и управление


Студентска научна сесия 2013
Алтернативни туристически практики

Катедра "Туризъм" към Факултет по икономика и управление


Студентска научна сесия 2013
Мениджмънт на околната среда

Департамент по технологии (агробизнес)

Студентска научна сесия '12
Факултет по икономика и управление
Пловдив

 
Студентска научна сесия ‘12
Актуални теми и проблеми в животновъдството

Департамент по технологии (агробизнес)
Пловдив

Научна сесия по проект „Изследване на антропогенните обекти за алтернативни или масови форми на туризъм”, 2012
Катедра „Туризъм” към Факултет по икономика и управление

Студентска научна конференция
"Студентски идеи за преодоляване на икономическата криза"
Велико Търново
16 -17 ноември 2012